Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Publikacja

Więcej o Publikacji

Najnowszy Przewodnik medodyczny do podręcznika

 

Udostępniamy najnowszy przewodnik metodyczny do podręcznika "Informatyka w gimnazjum. Część 1"  zgodny z nową podstawą programową 2009, nr dopuszczenia 153/1/2009. Uzupełnieniem pakietu są testy do każdego rozdziału podręcznika zamieszczone na stronach www.edutesty.pl w kategorii Informatyka » Gimnazjum.

Przewodnik składa się z czterech rozdziałów:
1. Rozdział pierwszy zawiera informacje o tym, jak skonstruowany jest podręcznik, jak korzystać z programu nauczania i jak go realizować. W rozdziale tym przedstawiono:
• sposoby korzystania z podręcznika,
• możliwości i ograniczenia programu nauczania,
• cele kształcenia,
• przygotowanie nauczyciela do zajęć,
• pracę nauczyciela z uczniem,
• różnicowanie wymagań,
• wykorzystanie oprogramowania komputerowego,
• pomiar osiągnięć uczniów,
• podsumowanie lekcji,
• sposoby docierania do informacji.

2. Drugi rozdział stanowi plan wynikowy z wyszczególnieniem tematów lekcyjnych w dwu i trzygodzinnym cyklu nauczania.

3. W rozdziale trzecim znajdują się przykładowe scenariusze lekcji obejmujące całość zagadnień omawianych w podręczniku Informatyka. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum dla 2- i 3-godzinnego cyklu nauczania. W każdym scenariuszu zawarto:
• temat,
• liczbę godzin do realizacji,
• metody nauczania,
• wiadomości ucznia przed lekcją,
• ogólny cel edukacyjny,
• szczegółowe cele edukacyjne,
• czynności nauczyciela i uczniów,
• rekapitulację,
• ewaluację.

4. Czwarty rozdział określa  wymagania na poszczególne oceny.

Galeria

Załącznik

Słowa kluczowe

metodyka, informatyka, gimnazjumInformacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc