Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Publikacja

Więcej o Publikacji

Algorytmika w arkuszu kalkulacyjnym

Zgodnie z nową podstawą programową z informatyki na rok 2009, zajęcia z algorytmiki na lekcjach informatyki w gimnazjum zaleca się prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym. Jest to i dobre i złe rozwiązanie. Dobre dlatego, że nie wymaga nauki oraz instalowania narzędzi do programowania. Złe, ponieważ pewnych algorytmów nie da się rozwiązać w „czysto programistyczny” sposób, np. algorytmu z pętlą. Niemniej jednak kilka przykładów rozwiązań problemów algorytmicznych zamieszczamy w pliku do pobrania. Znajdują się tam pliki Excela z gotowymi przykładami rozwiązań oraz schematy algorytmów:

- Algorytm liniowy – obliczanie powierzchni ścian pomieszczenia,
- Algorytm rozgałęziony – obliczanie wysokości stypendium dla ucznia w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny,
- Algorytm z pętlą – obliczanie średniej arytmetycznej z ocen końcowych.

 

Galeria

Załącznik

Słowa kluczowe

algorytm, algorytmika, informatyka, metodyka, gimnazjumInformacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc