Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Publikacja

Więcej o Publikacji

Stworzenie świata-Biblia

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla nieba i ziemi(experyment R.Jahn i B.Dunne z Princeton Uniwersity udowadniając naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, bo w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód" -synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli myśli Boga-wiedza o całości ( duch- energia psych., umysł świadomość, Encyklopedia Popularna PWN)"I rzekł Bóg": słowo, dźwięk,wibracja-nośnik informacji. Niech stanie się światłość- wiedza dla całości i o całości-wszechinformacja - nośnik informacji dla całości i o całości zamieszczony w wirowej formie energii.I stała się światłość- wszechinformacja. I widział Bóg, że światłość była dobra- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja o stałej częstotliwości wibracji przekraczającej prędkość światła, nie odbierana zmysłami zamieszczona w jednej formie energii. Oddzielił tedy Bóg światłość- wszechinformacja od ciemności-forma energii bez zamieszczonej informacji. I nazwał Bóg światłość-wszechinformacje dniem, a ciemność nazwał nocą- wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień-pierwszy ( Rdz.1,1-5) (Holografia-fotografia laserowa tworząca trójwymiarowy obraz przedmiotu,którego najmniejszy fragment zawiera wiedzę o całości, czyli holograficzna struktura całości odkryta przez D Gabora w 1971r.

Ogólna teoria względności A.Einsteina, w której przestrzeń jest materialna, przy czym materia jest jednocześnie ciałem stałym i wibracjami o różnej częstotliwości-nośnik informacji. Parapsychologia dziedzina badań faktów dotyczących sposobu odbioru i nadawania informacji bez korzystania ze zwykłych narządów zmysłów oraz oddziaływania człowieka na przedmioty i zjawiska fizyczne bez pośrednictwa wysiłku mięśniowego(fotografia myślowa, percepcja pozazmysłowa, psychokineza, psychometria, retrokognicja, prokognicja, telekineza,teleportacja ect.) Myśli,słowa i uczynki nośnikiem informacji zamieszczone w czasoprzestrzeni.Fizyka teoretyczna i czołowi nobliści z fizyki teoretycznej (Einstein, Hiesenberg, Schrodinger, Bohr,Eddington,Jeans,de Broglie,Planck oraz Szypow ) wskazują na niematerialną przyczynę (duchową) istnienia świata materialnego, umownie zwanego.Czyli twórczy umysł Boga-źródło wirowej formy energii, w której zamieszczone zostało:słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji, stając się rodzajem zamieszczonej informacji, umownie zwaną materią. Teoria morfogenezy Ruperta Sheldrake'a. Współczesna teoria wszystkiego, czyli wszystko jest jedną formą energii o różnej częstotliwości wibracji zamieszczonym rodzajem informacji i jedna wszechinformacja o stałej częstotliwości dla jednej formy energii z zamieszczoną informacją. Czyli wszystko jest jednym i jedno dla wszystkiego. " Potem rzekł Bóg : słowo, dźwięk wibracja-nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. Niech powstanie sklepienie-powierzchnia kryjąca przestrzeń pośród wód- rodzaj informacji i niech oddzieli wody- rodzaj informacji zamieszczony w wirowej formie energetycznej od wód! Uczynił więc Bóg powierzchnię kryjącą przestrzeń i oddzielił wody- rodzaj informacji od wód nad sklepieniem; i tak się stało jak powiedział Bóg. I nazwał Bóg sklepienie niebem-czasoprzestrzeń. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień-drugi .Potem rzekł Bóg:słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzajów informacji zamieszczonych w wirowej formie energetycznej Niech się zbiorą wody- rodzaje informacji spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd!-rodzaj zamieszczonej informacji I tak się stało jak powiedział Bóg. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią-rodzaj informacji, a zbiorowisko wód nazwał morzem- rodzaj informacji.I widział Bóg, że to było dobre, czyli jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji- nośników rodzajów informacji. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne-nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji, ze stałą częstotliwościa wibracji-nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja (Rdz.1, 6- 10 ) 

Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia -rodzaj zamieszczonej informacji dla zieleni zieloną trawą- rodzaj informacji o jednej częstotliwości wibracji w formie energetycznej, wydająca nasienie-wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji i drzewem owocowym-rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji, rodzącym według rodzaju zamieszczonej informacji swojej owoc - produkt rodzaju zamieszczonej informacji,w którym jest jego nasienie -wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji na ziemi -rodzaj zamieszczonej informacji! I tak się stało jak powiedział Bóg. I wydała ziemia-rodzaj zamieszczonej informacji zieleń-jedna częstotliwości wibracji-nośnik informacji dla zieleni,ziele-rodzaj zamieszczonej informacji wydające nasienie-wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji według rodzaju zamieszczonej informacji jego,i drzewo owocowe-rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji, w którym jest nasienie-wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji. I widział Bóg, że to było dobre, czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji- nośników wszelkich rodzajów informacji. Zamieszczonych w jednej formie energii o stałej czestotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne- nośników rodzajów informacji w formie energetycznej o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji, ze stałą częstotliwością wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień- trzeci. ( Rdz.1, 11-13).

Potem rzekł Bóg : słowo, dźwięk,wibracja- nośnik informacji zamieszczony w formie energetycznej Niech powstaną światła-nośniki rodzajów informacji zamieszczone w formie energetycznej o różnych częstotliwościach wibracji na sklepieniu -powierzchnia kryjąca przestrzeń, aby oddzielały dzień-informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od nocy-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji i były znakami-liczby dla oznaczania pór-wieczór, noc, poranek, dzień, dni-od wieczora do wieczora-dzień pierwszy,lat- cykliczność pór, dni i świateł-nośników informacji oddzielających dzień-informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od nocy- wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji.Niech będą światłami- nośnikami rodzajów informacji nad sklepieniem niebios, aby świeciły- były nośnikami rodzajów informacji nad ziemią !-rodzaj zamieszczonej informacji. I tak się stało jak powiedział Bóg. I uczynił- słowem Bóg dwa wielkie światła: większe światło-nośnik rodzaju informacji, aby rządziło-było nośnikiem rodzaju informacji dla dnia i mniejsze światło- nośnik rodzaju informacji,aby rządziło- było nośnikiem rodzaju informacji dla nocy-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji oraz gwiazdy-nośnik rodzaju informacji.I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios aby były nośnikami rodzaju informacji nad ziemią- rodzaj zamieszczonej informacji. I rządziły- były nośnikami rodzajów informacji dla dnia i nocy oraz aby oddzielały światłość- informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od ciemności-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji.I widział Bóg , że to było dobre- jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji- nośników rodzajów informacji w czasoprzestrzeni.Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstoliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji z wszechinformacją. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne,nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwości wibracji w czasoprzestrzeni z wszechinformacją.I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek dzień- czwarty ( Rdz.1, 14-19).

Potem rzekł Bóg: słowo,dźwięk, wibracja-nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej: Niech zaroją się -synonim dźwięku, wibracji o różnej częstotliwości-nośniki rodzaju informacji w wodzie- rodzaj zamieszczonej informacji mrowiem istot żywych-forma ruchu rodzajów zamieszczonej informacji,a ptactwo- rodzaje zamieszczonej informacji niech lata-forma ruchu pod sklepieniem niebios!- powierzchnia kryjąca czasoprzestrzeń. I stworzył Bóg- słowem wielkie potwory- rodzaje zamieszczonej informacji i wszelkie żywe ruchliwe istoty-wszelkie rodzaje zamieszczonej informacji z formą ruchu, którymi zaroiły się- dźwięki, wibracje o różnej częstotliwości nośniki rodzajów informacji z formą ruchu w wodzie-rodzaj zamieszczonej informacji, według ich rodzajów zamieszczonej informacji,nadto wszelkie ptactwo skrzydlate, według rodzaju zamieszczonej informacji jego z formą ruchu; i widział Bóg że to było dobre-jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji zamieszczoną informacją dla całości i o całości-wszechinformacja dla jednej formy energii z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z forma ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie i czasoprzestrzeni, zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji zamieszczoną informacją dla całości i o całości-wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie-rodzaj zamieszczonej informacji z wszechinformacją.I błogosławił im Bóg, czyli i wyraził swoją wolę im Bóg mówiąc: słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla wszelkich rodzajów zamieszczonej informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się i napełnianiu wody-rodzaju zamieszczonej informacji wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu, a ptactwo- rodzaj zamieszczonej informacji z formą ruchu niech się rozmnaża-słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji o rozmnażaniu się na ziemi-rodzaj zamieszczonej informacji. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień-piaty (Rdz.1,20-23).

Potem rzekł Bóg:słowo, dźwięk, wibracji-nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. Niech wyda ziemia-rodzaj zamieszczonej informacji istotę żywą-forma ruchu według rodzaju zamieszczonej informacji jej: bydło, płazy, dzikie zwierzęta według rodzaju zamieszczonej informacji ich. I tak się stało jak powiedział Bóg. I uczynił Bóg słowem dzikie zwierzęta według rodzaju zamieszczonej informacji ich i bydło według rodzaju zamieszczonej informacji jego i wszelkie płazy ziemne według rodzaju zamieszczonej informacji ich; i widział Bóg, że to było dobre- jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu czestotliwości wibracji- nośników rodzajów informacji z formą ruchu. Zamieszczone w jednej formie energii o ostałej częstotliwości wibracji -nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne- nośników rodzajów informacji z formą ruchu o wielu częstotliwościach wibracji ze wszechinformacją o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości ( Rdz.1,24-25).

Stworzenie człowieka 
Potem rzekł Bóg:słowo, dźwięk, wibracja- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, czyli w od niesieniu Boga do stworzeń przebywających z Bogiem na obraz analogii naszego słowa-dźwięku wibracji- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej, podobnego do nas człowieka, którego słowo jest nośnikiem informacji i niech panuje- sprawuje władzę nad rybami morskimi- rodzajami zamieszczonej informacji i nad ptactwem niebios- rodzajami zamieszczonej informacji w czasoprzestrzeni, i nad bydłem- rodzajami zamieszczonej informacji, i nad całą ziemią- nad całością rodzajów zamieszczonej informacji, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi- wszystkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu pełzającym po ziemi- rodzaj zamieszczonej informacji. I stworzył Bóg człowieka słowem- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej na obraz swój, czyli na analogie obrazu swojego słowa-nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Człowieka słowa- nośnika informacji. Na obraz Boga stworzył go- na obraz analogii Boga słowa- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, czyli rodzaje zamieszczonej informacji stworzył ich słowem-nośnik rodzaju zamieszczonej informacji w formie energetycznej ( Rdz.1,26- 27).

I błogosławił im Bóg, czyli i wyraził swoją wole im Bóg,i rzekł do nich Bóg:słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji do rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej rozradzajcie się i rozmnażajcie się,i napełniajcie rodzajami informacji ziemię-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej, i czyńcie ją sobie poddaną- służąca człowiekowi; panujcie- sprawujcie władzę nad rybami morskimi- rodzaje informacji zamieszczone w w formie energetycznej i nad ptactwem niebios- rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, i nad wszystkimi zwierzętami- rodzajami informacji zamieszczonymi w formie energetycznej, które poruszają się po ziemi- forma ruchu poruszania się po ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej.Potem rzekł Bóg: słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej. Oto daję wam-rodzajowi informacji wszelką roślinę-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej wydającą nasienie-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej na całej ziemi i wszelkie drzewa-wszelkie rodzaje informacji, których owoc-produkt rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej ma w sobie nasienie-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej: niech będzie dla was pokarmem!, czyli rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji i nasieniem-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej i wszelkiemu ptactwu niebios-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej w czasoprzestrzeni i wszelkim płazom-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej, w których jest tchnienie życia-rodzaj informacji z formą ruchu zamieszczony w formie energetycznej daję na pokarm wszystkie rośliny-wszystkie rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej, czyli z nasieniem- informacja o całości zamieszczonej informacji i bez nasienia ( Rdz.1,28- 30).

I spojrzał Bóg na wszystko co uczynił: twórczą myślą- wirową formę energii dla słowa,dźwięku, wibracji o stałej częstotliwości- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja- dzień i noc-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni. Uczynienie powierzchni-rodzaj zamieszczonej informacji oddzielającej wody od wód o różnych częstotliwościach wibracji- nośników rodzaju informacji zamieszczonych w formie energetycznej. Zebranie wody na jedno miejsce dla ukazania się ziemi, zazielenienie ziemi zieloną trawą- jedna częstotliwość wibracji- nośnika informacji dla wszystkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej wydających nasienie- informacja o całości rodzaju informacji i drzewem owocowym- rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji zamieszczone w formie energetycznej. Uczynienie dwóch świateł oraz gwiazd o różnych częstotliwościach wibracji- nośników rodzaju informacji dla dnia i nocy zamieszczonych w czasoprzestrzeni. Stworzenie słowem wszelkich częstotliwości wibracji- nośników wszelkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej z formą ruch w czasoprzestrzeni wodzie i na ziemi, z nośnikiem informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się oraz zwierząt istot żywych z formą ruchu według rodzaju informacji jego na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej.Stworzenie człowieka na analogię obrazu Boga słowa- nośnika rodzaju informacji w formie energetycznej.Człowieka słowa- nośnika informacji w formie energetycznej i nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się oraz pokarm dla człowieka, którym na być wszelka roślina z nasieniem i owoc z nasieniem, i pokarm dla zwierząt- wszystkie rośliny, a było to bardzo dobre- jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej częstotliwości wibracji- nośników rodzajów informacji z wszelką formą ruchu w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, wodzie i na ziemi. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości-wszechinformacja, w której bez żadnych zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne, nośników wszelkich rodzajów informacji z formą ruchu w formie energetycznej o wszelkiej częstotliwości wibracji, że stałą częstotliwością wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień- szósty ( Rdz. 1,31). 

Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp, czyli niebo- wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemia- rodzaj informacji w formie energetycznej, że wszystkimi rodzajami w formie energetycznej, zamieszczone we wszechinformacji-czasoprzestrzeń."I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił". Czyli dzień siódmy wzorem dla człowieka w ukończeniu dzieła swojego i odpoczynek od wszelkiego dzieła swojego dla zdrowia swojego."I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swojego, którego Bóg dokonał w stworzeniu". Czyli i wyraził swoją wolę Bóg, by dzień siódmy-szabat (sobota) był dniem przeznaczonym tylko na odpoczynek, bo w nim odpoczął sam Bóg od wszelkiego dzieła swojego, które dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stwarzania, czyli taka była kolejność stwarzania nieba- wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemi rodzaj informacji we wszechinformacji. W dniu kiedy Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, czyli w dniu kiedy Pan- Wszechmogący Bóg uczynił ziemię- rodzaj informacji w formie energetycznej zamieszczony we wszechinformacji i niebo-wszechinformacja w czasoprzestrzeni ( Rdz.2,1-4).

A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka , który by uprawiał rolę. Czyli nie było żadnego krzewu polnego- rodzaj informacji w formie energetycznej ani nie wyrosło żadne ziele polne-rodzaj informacji, bo Wszechmogący Bóg nie rozpoczął w systemie duchowo- informacyjnym wzajemnych oddziaływań informacyjnych wód- rodzaj informacji nad powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń z rodzajami informacji pod powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń, nie było człowieka- rodzaj informacji, by rozpoczął wzajemne oddziaływania informacyjne uprawa roli- rodzaj informacji w systemie duchowo- informacyjnym. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, czyli mgła- rodzaj informacji z ziemi- rodzaj informacji w formie energetycznej dla całej powierzchni gleby- rodzaj informacji w formie energetycznej ( Rdz.2, 5-6 )

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą Czyli Wszechmogący Bóg nadał funkcjonalne kształty zewnętrzne i wewnętrzne wirowej formie energii zamieszczonym rodzajem informacji i do ukształtowanego funkcjonalne rodzaju informacji jego dostarczył informację ze wszechinformacji do wewnętrznie ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych we wszechinformacji- informacja dla całości i o całości (Teoria Ruperta Sheldrake'a ). Wtedy stał się człowiek istotą żywą ( Rdz.2,7).


Ogród w Edenie 
Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. Czyli umieścił Wszechmogący Bóg wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej. W systemie duchowo-informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją na miejscu obecności Boga.Tam umieścił człowieka, którego stworzył słowem-nośnik informacji w formie energetycznej ( Rdz.2,8)
I sprawił Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Czyli rozpoczął Wszechmogący Bóg proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych ziemi- rodzaj informacji z wszelkim drzewem- rodzajami informacji w formie energetycznej o estetycznym wyglądzie i dobrym do jedzenia oraz drzewo życia-rodzaj informacji z owocem-produkt rodzaju informacji i nasieniem-informacja o całości rodzaju informacji w środku ogrodu, czyli w skali globalnej-Azja, i drzewo poznania dobra, drzewo-rodzaj informacji z owocem-produkt rodzaju informacji z nasieniem-informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, czyli dobra, bo dla człowieka (Rdz.1,29) i zła nie dla człowieka (Rdz.1,30), bo bez nasienia-informacji o całości rodzaju informacji w formie energetycznej(Rdz.2,9)
A rzeka wypływa z Edenu, czyli-rodzaj informacji w formie energetycznej z Edenu-system duchowo-informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją, aby nawadniać ogród, czyli dostarczać rodzaju informacji dla rodzajów informacji w formie energetycznej zmieszczonych we wszechinformacji.Potem rozdziela się na cztery odnogi,czyli cztery rzeki na czterech kontynentach, na których mieszkają trzy rody. Nazwa pierwszej rzeki Piszon- Nil opływający kraj Chawila- syn Kusza z rodu Chama(Rdz.10,6-7) i ród Jafeta środkowa i południowa Afryka. (Rdz.10,2-5) Kamień onyksowy symbolem dwóch rodów. Nazwa drugiej Gichon- Dunaj, który opływa cały kraj Kusz- syn Chama (Rdz.10,6) cały kraj, czyli państwa w Europie. Nazwa trzeciej rzeki Chiddekel-Amazonka, której źródło jest na wschód od Asyrii,zamieszkałej przez ród Chama (Rdz.10,8-11). Czwartą zaś rzeką jest Eufrat-kontynent Azjatycki zamieszkały przez ród Sema(Rdz.10,21-31 ; 2,10-14). 

"I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł" Czyli wziął Wszechmogący Bóg człowieka-rodzaj informacji w formie energetycznej i umieścił go w systemie duchowo-informacyjnej całości. Wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją, aby dysponował rodzajami informacji w formie energetycznej, i strzegł przed zakłóceniami wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją."I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz"Czyli i otrzymał od Wszechmogącego Boga człowiek-rodzaj informacji taką informację, że z każdego drzewa-rodzaju informacji możesz jeść, tego ogrodu-wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, ale z drzewa poznania dobra- rodzaj informacji w formie energetycznej z owocem- produktem rodzaju informacji i nasieniem- informacją o całości rodzaju informacji, czyli dobra , bo dla człowieka ( Rdz. 1,29) i drzewo zła- rodzaj informacji z owocem- produktem rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji, czyli zła, bo nie dla człowieka ( Rdz.1,30). nie wolno ci jeść, bo zjedzony owoc bez nasienia-bez informacji o całości rodzaju informacji. Spowoduje zakłócenia we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją-informacja dla całości i o całości. Zakłócenia w systemie duchowo-informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej ze wszechinformacją. Spowodują zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, dlatego na pewno umrzesz (Rdz.2,15-17)

Potem rzekł Pan Bóg : słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji. Nie dobrze jest człowiekowi-rodzaj informacji gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego, czyli dla jego rodzaju informacji odpowiednią. W trosce o człowieka żeby nie był sam, czyli dla dobra człowieka i pomoc odpowiednia dla człowieka-rodzaju informacji. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi, czyli utworzył więc Wszechmogący Bóg z wirowej formy energii, z której stworzył ziemię wszelkie dzikie zwierzęta-rodzaje informacji i wszelkie ptactwo niebios-rodzaje informacji z czasoprzestrzeni i przyprowadził do człowieka-rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, aby zobaczyć jak jej nazwie, a każda istota żywa-rodzaj informacji w formie energetycznej z formą ruchu miała mieć taką nazwę i ma taką nazwę jaką nadał jej człowiek-rodzaj informacji w formie energetycznej. Nadał tedy człowiek-rodzaj informacji nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom-wszelkim rodzajom informacji w formie energetycznej z formą ruchu.Wszechmogący Bóg utworzył rodzaje informacji tedy człowiek-rodzaj informacji nadał swoje nazwy,które będzie pamiętał. Lecz dla człowieka-rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji nie znalazła sie pomoc dla niego odpowiednia, czyli pomoc dla jego rodzaju informacji odpowiednia (Rdz.2, 18- 20).

"Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka tak, że zasnął" Czyli wtedy wyłączył Wszechmogący Bóg ukształtowany funkcjonalnie wewnętrzny rodzaj informacji-mózg z obsługi procesów informacyjnych. Ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji odbywających się u człowieka-rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji, ze zdolnością percepcji ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji-mózgu w czasoprzestrzeń, w której odbywa się holograficzne kodowanie informacji. Wszelkich wydarzeń z fonią, wizją w trójwymiarowym barwnym obrazie oraz myśli, słów i czynów, bo rzekł człowiek: "Ta dopiero jest kością z kości mojej i ciałem z ciała mojego" (Rdz.2,23) Naukowe badania z pogranicza śmierci klinicznej Roymonda Moody i parapsychologia-percepcja pozazmysłowa. Wskazując że mózg ma zdolność percepcji w czasoprzestrzeń." Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce" Czyli potem po wyłączeniu ukształtowanego funkcjonalnego rodzaju informacji-mózgu wyjął jedno z jego żeber- ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji i wypełnił ciałem-funkcjonalny rodzaj informacji w tym miejscu. " A z żebra, które wyjął z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka " Czyli z żebra-ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji, które wyjął z człowieka- rodzaju informacji.Ukształtował Wszechmogący Bóg kobietę-funkcjonalny rodzaj informacji i przyprowadził ją do człowieka- rodzaju informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. Wtedy rzekł człowiek : Słowo,dźwięk, wibracja-nośnik informacji zakodowany w czasprzestrzeni : Ta dopiero jest kością-ukształtowanym funkcjonalnie rodzajem informacji z kości moich-ukształtowane funkcjonalnie rodzaje informacji i ciałem-funkcjonalny rodzaj informacji z ciała mojego-funkcjonalny rodzaj informacji mojej. "Będzie nazywać się mężatką, gdyż z męża została wzięta"
 
"Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem" - jeden funkcjonalny rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. A człowiek - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji i jego żona - ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji, byli obaj nadzy, lecz nie wstydzili się, bo byli w systemie duchowo - informacyjnej całości. Wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Odbywających się bez zakłóceń (Rdz.2,21-25)

Księga Rodzaju 3
A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta , które uczynił Pan Bóg. Czyli wąż-rodzaj informacji w formie energetycznej z falową formą ruchu we wszechinformacji był chytrzejszy, bo falowa forma ruchu węża była medium dla szatana słowa, dźwięku,wibracji-falowego nośnika informacji z interferencją szatana myśli z obrazem węża. Zamieszczonego w wirowej formie energii w czasoprzestrzeni"...węża starodawnego zwanego diabłem szatanem..." szatan, czyli przeciwnik (Obj.12,9) Analogicznie do indyjskich fakirów, którzy zamieszczają w wirowej formie energii te obrazy myśli w czasoprzestrzeni, które chcą "A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu : wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże...Wstąpię na szczyty obłoków zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści " (Iz.14,13-15) Zuchwałe negatywne słowa-falowy nośnik negatywnej informacji oddzieliły szatana od systemu duchowo-informacyjnej całości niż wszystkie dzikie zwierzęta-wszystkie rodzaje informacji bez falowej formy ruchu, które uczynił słowem-nośnik rodzaju informacji Wszechmogący Bóg. I rzekł do kobiety: Słowo, dźwięk, wibracja- falowy nośnik informacji z interferencją szatana myśli z obrazem węża w czasoprzestrzeni do kobiety- ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji we wszechinformacji. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść ? A kobieta odpowiedziała wężowi-medium szatana na prowokacyjną negacje rzeczywistych słów Boga,że " Z każdego drzewa-rodzaju informacji tego ogrodu- wszelkie rodzaje informacji możecie jeść. Ale z drzewa poznania dobra, czyli dla was i zła nie dla was nie wolno wam jeść..." ( Rdz.2,16) Możemy jeść owoce- produkty rodzaju informacji z drzew- rodzajów informacji w formie energetycznej ogrodu- wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji. Tylko o owocu- produkcje rodzaju informacji, który jest w środku ogrodu- wszelkich rodzajów informacji, czyli w skali globalnej- Azja, rzekł Bóg: Słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji we wszechinformacji. Nie wolno wam z niego jeść, bo jest bez nasienia nie dla was ( Rdz.1,29) ani się go dotykać, bo dotyk może być przyczyną zerwania miłego w dotyku owocu- banana bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji, który jest dla zwierząt ( Rdz.1,30) abyście nie umarli, bo zjedzony owoc- banan bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji. W systemie duchowo-informacyjnej całości wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją. Spowodują zakłócenia i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją-informacja dla całości i o całości.

Na to, czyli na rzeczywiste faktyrzekł wąż-medium szatana do kobiety : na pewno nie umrzecie, czylinastępna negacja rzeczywistych faktów. Lecz Bóg wie, żegdy tylko zjecie z niego, otworzą wam oczy i będziecie jak Bóg,znający dobro i zło. Czyli manipulacja faktami. Lecz Bóg wie,oni też wiedzieli, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy izobaczycie,że nie ma wszelkiej harmonii barw i dźwięków, czyliwszelkiej częstotliwości wibracji-nośniki informacji otaczające waszeciała. Spowodowane zakłóceniami w systemie duchowo-informacyjnejcałości we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych wszelkichrodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacjiże wszechinformacją i będziecie jak Bóg , znający dobro i zło, inie byli jak Bóg i znali dobro- owoc z nasieniem dla was (Rdz.1, 29) i zło- owoc bez nasienia ( Rodz. 1, 30) nie dla was ( Rdz.3, 1- 5)
Kobieta świadoma była,że wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił- słowem Wszechmogący Bóg nie komunikowały się werbalnie, i uczyniony słowem wąż neguje rzeczywiste słowa Boga, neguje rzeczywiste fakty i manipuluje faktami. I nie rzekła do węża- medium szatana na prowokującą negację rzeczywistych słów Boga, negacje rzeczywistych faktów i manipulację faktami. Kim ty jesteś i dlaczego uczyniony słowem Wszechmogącego Boga negujesz rzeczywiste słowa Boga, negujesz rzeczywiste fakty i manipulujesz faktami ? A wąż nie odpowiedział kobiecie, bo nie rzekła do węża- medium szatana. 
A gdy kobieta- ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej zobaczyła, że drzewo to- rodzaj informacji ten ma owoce- produkty rodzaju informacji dobre do jedzenia, ale dla zwierząt ( Rdz.1,30) nie dla was, bo bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji ( Rdz.1, 29) i że były miłe dla oczu- estetyczny wygląd i powierzchowna ocena owocu bez nasienia nie dla was i godne pożądania- negatywna myśl zamieszczona w formie energetycznej w czasoprzestrzeni dla zdobycia mądrości, którą było poznanie drzewa dobra- rodzaj informacji z owocem- produktem rodzaju informacji i nasieniem- informacja o całości rodzaju informacji dla was ( Rdz.1, 29) i drzewo zła- rodzaj informacji z owocem- produktem rodzaju informacji bez nasienia nie dla was ( Rdz. 1, 30) oraz poznanie owocu drzewa- produkt rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji w środku ogrodu- wszelkich rodzajów informacji e formie energetycznej, czyli w skali globalnej- Azja. Zerwała z niego owoc bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji w formie energetycznej i jadła owoc- produkt rodzaju informacji bez nasienia. Dała tez mężowi swemu- ukształtowanemu funkcjonalnie rodzajowi informacji swojej, który był z nią świadomy owocu bez nasienia i on też jadł owoc bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was ( Rdz. 1, 29)


Wtedy otworzyły się oczy im obojgu gdy zjedli owoc-produkt rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was (Rdz.1,29), który spowodował zakłócenia w systemie duchowo- informacyjnej całości, i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją- informacja dla całości i o całości. I poznali że są nadzy, bo nie zobaczyli wszelkiej harmonii barw, dźwięków, czyli wszelkiej częstotliwości wibracji- nośników informacji otaczających ich ciała. Spletli więc liście figowe, czyli poplątali, pokręcili, pomieszali i swoje nasienia przykryli liśćmi figowca, którego owoc ma nasienie a zjedli owoc bez nasienia nie dla was (Rdz.1,29) i zrobili sobie przepaski i przykryli swoje nasienia (Rdz.3,6-7) A gdy usłyszeli szelest- łagodny dźwięk Pana Boga- Wszechmogącego Boga przechadzającego się- wszechobecnego w ogrodzie- wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej w powiewie dziennym- subtelnym, błogim łagodnym świetle. Skrył się Adam z żoną swoją- ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji swojej przed Panem Bogiem- Wszechmogącym Bogiem wśród drzew ogrodu- rodzaje informacji ze wszelkimi rodzajami informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. Lecz Pan Bóg- Wszechmogący Bóg zawołał na Adama, bo nie porzucił i nie opuścił Adama ( Pw. 31,6. 8) i rzekł: Słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji we wszechinformacji do niego i każdego z nas: gdzie jesteś ? pyta łagodnie również każdego z nas ?
A on odpowiedział : Usłyszałem szelest twój-łagodny dźwięk twój w ogrodzie- wszelkie rodzaje informacji w formie energetycznej i zląkłem się- konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości, gdyż jestem nagi, czyli bez wszelkiej harmonii barw i dźwięków- nośników informacji otaczających jego, dlatego skryłem się- czyli następna konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości. Wtedy rzekł Bóg : Słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji we wszechinformacji kto ci powiedział, że jesteś nagi ? bez wszelkiej harmonii barw i dźwięków otaczających jego. Czy jadłeś z drzewa- rodzaj informacji z owocem- produktem rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was dla zwierząt (Rdz. 1,30), z którego zakazałem ci jeść? ,bo uczynisz zakłócenia w systemie duchowo-informacyjnej całości i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Na to, czyli na rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga rzekł Adam: Słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji zamieszczony w czasoprzestrzeni kobieta- ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej, którą mi dałeś,aby była ze mną, bo ' Niedobrze jest człowiekowi gdy jest sam. Uczynią mu pomoc odpowiednią dla niego"(Rdz.2, 18) Czyli w trosce o człowieka i pomoc dla człowieka. Dała mi z tego drzewa- tego rodzaju informacji z owocem- produktem rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji nie dla was (Rdz.1,29) i jadłem owoc bez nasienia dla zwierząt (Rdz.1,30) 
Wtedy rzekł : Słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji we wszechinformacji Pan Bóg- Wszechmogący Bóg do kobiety : Dlaczego to uczyniłaś ? i dałaś owoc bez nasienia dla zwierząt (Rdz.1,30), który w systemie duchowo- informacyjnej całości spowodował zakłócenia i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Dlatego, że to uczyniłaś poniesiesz konsekwencje. I odpowiedziała kobieta: Wąż- medium szatana mnie zwiódł, bo negował rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, negował rzeczywiste fakty i manipulował rzeczywistymi faktami i jadłam owoc bez nasienia dla zwierząt (Rdz.1,30) Wtedy rzekł: Słowo,dźwięk, wibracja- nośnik informacji we wszechinformacji Pan Bóg- Wszechmogący Bóg do węża- rodzaj informacji z pełzającą formą ruchu po konarach drzew i krzewów. Ponieważ to uczyniłeś, bo przyczyniłeś się do swoim obrazem węża do zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości. Dlatego też poniesiesz konsekwencje, będziesz przeklęty, czyli nie spełniający mojej woli wśród wszelkiego bydła- wszelkie rodzaje informacji z jedną formą ruchu i wszelkiego dzikiego zwierza- wszelkie rodzaje informacji z wieloma formami ruchu. Na brzuchu będziesz się czołgał- uciążliwa forma ruchu i proch- wirowa forma energii zamieszczonym rodzajem informacji będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!, czyli bez możliwości zmiany pożywienia (Rdz.3,8-14) 

Analogicznie do człowieka, którego szatan wybierze za medium do negowania rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, do negowania rzeczywistych faktów i manipulacji rzeczywistymi faktami. Falowy nośnik informacji zamieszczony w czasoprzestrzeni "I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił". Dzień siódmy wzorem dla człowieka ukończenia dzieła swego i odpoczynek od dzieła swego dla zdrowia swego. "I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu" (Rdz.2,2-3)Czyli wyraził swoją wolę Bóg, by dzień siódmy- szabat (sobota) był dniem przeznaczonym tylko na odpoczynek, bo w nim odpoczął sam Bóg od wszelkiego dzieła swego, które dokonał w stworzeniu. Człowiek- medium szatana neguje rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, neguje rzeczywiste fakty i manipuluje rzeczywistymi faktami. I pierwszy dzień tygodnia ( niedziela ) uczynił dniem odpoczynku. Dlatego, że to uczynił i każdy człowiek, który to czyni. Na pewno poniosą konsekwencje, bo potęgują falowe zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją ( Rdz.4, 24).
I ustanowię nieprzyjaźń miedzy tobą, który rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, że " Z każdego drzewa- każdego rodzaju informacji tego ogrodu- wszelkie rodzaje informacji możesz jeść " Negowałeś rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga " Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie że wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść ? " Rzeczywiste fakty o owocu- produkcie rodzaju informacji bez nasienia- bez informacji o całości rodzaju informacji drzewa- rodzaj informacji w środku ogrodu, czyli w skali globalnej- Azja. Rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść, bo jest nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1, 29-30) ani się go dotykać, abyście nie umarli (Rdz.3,3) Negowałeś rzeczywiste fakty, że "...Na pewno nie umrzecie " (Rdz.3,4) I manipulowałeś rzeczywistymi faktami : Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło, czyli manipulowałeś rzeczywistymi faktami. Lecz Bóg wie, oni tez wiedzieli, że gdy tylko zjecie z niego, to spowodujecie zakłócenia w systemie duchowo- informacyjnej całości i zaprzestanie wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji , że wszechinformacją, otworzą się wam oczy i zobaczycie , ze nie ma wszelkiej harmonii barw i dźwięków otaczające wasze ciała i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło, i nie byli jak Bóg i znali dobro- owoc z nasieniem dla was ( Rdz. 1, 29) i zło- owoc bez nasienia nie dla was ( Rdz. 1,30) .

A kobietą, która nie negowała rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, nie negowała rzeczywistych faktów i nie manipulowała rzeczywistymi faktami, między twoim potomstwem, czyli twoim medium- człowiekiem do negowania rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, do negowania rzeczywistych faktów i do manipulacji rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, i pierwszy dzień tygodnia (niedziela) uczynił dniem odpoczynku, który potęguje falowe zakłócenia w systemie (Rdz.4,24), za które na pewno poniesie konsekwencje każdy, kto tak czyni. Dlatego takiego człowieka, to nawet szatan nie chce znać i wybiera go sobie za medium,bo rzekł im: Jezusa znam, czyli wzór dla człowieka wypełnianiu rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, które są rzeczywistymi faktami, i wiem kim jest Paweł, czyli wzór człowieka w naśladowaniu Jezusa wzoru wypełnianiu rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, które są rzeczywistymi faktami,lecz wy coście za jedni ? ( Dz. Ap. 19, 15) W prowokacyjnym dialogu nie pyta, kim ty jesteś i dlaczego uczyniony słowem Wszechmogącego Boga negujesz rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, negujesz rzeczywiste fakty i manipulujesz rzeczywistymi faktami ? Dlatego ulega sugestii i manipulacji, która ogranicza do powierzchownej oceny i pożądliwości . Potęgując falowe zakłócenia, za które na pewno poniesie konsekwencje (Rdz.4,24). 

A jej potomstwem jest Abel, który nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami, bo złożył krwawą ofiarę- nośnik informacji o śmierci w zastępstwie człowieka " Pierworodnych trzody swojej i tłuszczu ich ", czyli informacji ich ( Rdz.4,4). Analogicznie do stworzonego pierwszego człowieka. Źródło zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości zjedzonym owocem bez nasienia, nie dla was dla zwierząt ( Rdz. 1,29-30). Abel krwawą ofiarą zakrył owoc banana w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją.Za nie negowanie i nie manipulowanie rzeczywistymi faktami Abel poniósł śmierć od bratobójcy Kaina, który negował i manipulował rzeczywistymi faktami, bo nie złożył krwawej ofiary ( Rdz.4,3), która nie zakryła owocu banana w jego obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym( Rdz.4,5), ale po bratobójstwie Abla w obrazie holograficznym Kaina zamieszczony został falowy nośnik- informacji o bratobójstwie Abla ( Rdz. 4,10). Potęgując falowe zakłócenia w systemie duchowo- informacyjnym w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją (Rdz.4,12; 4,24). Falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni Kaina, będzie oddziaływał na przyszłe dzieje człowieka, który za nie negowanie rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, rzeczywistych faktów Pisma Świętego. Poniesie śmierć od człowieka- Kaina, który neguje rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga w Piśmie Świętym i pierwszy dzień tygodnia (niedziela) czyni dniem odpoczynku. Neguje rzeczywiste fakty (Rdz.2,3) i manipuluje rzeczywistymi faktami, za które na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje. 
Jej potomstwem jest Henoch, który chodził z Bogiem (Rdz.5,24) Jest wzorem dla każdego z nas, bo nie negował rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, nie negował rzeczywistych faktów i nie manipulował rzeczywistymi faktami.
 Jej potomstwem jest Noe wzór dla każdego z nas w ocaleniu życia swojego i rodziny, bo był mężem sprawiedliwym, i nie negował, i nie manipulował rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. Nieskazitelny, bo w systemie duchowo-informacyjnym, nie potęgował falowych zakłóceń,negowaniem i manipulacją rzeczywistymi faktami (Rdz.4,24). Tylko Noe chodził z Bogiem w śród swojego pokolenia i wszystkich ludzi żyjących w czasach Noego(Rdz.6,9),którzy nie chodzili z Bogiem. Dlatego zginęli w wodach potopu, czyli ponieśli śmiertelne konsekwencje. Analogicznie dowspółczesnych ludzi, którzy nie chodzą z Bogiem. Na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje. 
Jej potomstwem jest Abraham, do którego rzekł Pan-Wszechmogący :Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi,którą ci wskażę. (Rdz.12,1-2) Abraham dla każdego z nas jest błogosławionym wzorem wyjścia przez wiarę i obietnicę, czyli wzorem wyjścia wypełniającego wolę Wszechmogącego, przez które ustanowione zostało przymierze ze Wszechmogącym przez budowanie tam,czyli w ziemi obiecanej-Izrael Panu-Wszechmogącemu ołtarza i wzywanie imienia Pana, czyli Wszech-mogącego (Rdz.12,7-8) Apel do każdego z nas o wyjście z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego,którzy mają swoją wiarę i swoją religię. Do ziemi, którą ci wskażę, bo wiara i religia zachodu-Betelu i wschodu-Ai, nie jest według wskazań Pana-Wszechmogącego(Rdz.12,8), bo przez Abrahama błogosławiony wzór wyjścia, każdego z nas ustanowione jest przymierze z Wszechmogącym (Rdz.12,3; 18,18) Chodzenia z Bogiem jak Henoch, który jest wzorem nieśmiertelności dla każdego z nas i Noe, który chodził z Bogiem jest wzorem dla każdego z nas uratowania życia swego i rodziny (Rdz.5, 24 ; 6,9). 

Ono, czyli potomstwo Abrahama, w którym ma udział każdy z nas w Jezusie Zbawicielu (Jan 3,17) w najdoskonalszym wzorze człowieka.Wypełnianiu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga (Jan 19,28) Nie potęgując falowych zakłóceń w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją. Zdepcze ci głowę, czyli zakryje źródło negacji i manipulacji rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, a ty Jezusa Zbawiciela najdoskonalszy wzór człowieka za wypełnianie rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Nie potęgując falowych zakłóceń, przez twoje medium człowieka " Kaina " ukąsisz je w pietę, czyli zadasz ból, cierpienie i śmierć Jezusowi Zbawicielowi, którego krew-nośnik informacji najdoskonalszego wzoru człowieka. Zakryje obraz holograficzny w całym uniwersum człowieka- źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia. Nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1,29-30) Teraz jesteśmy świadomi, że w swoim obrazie holograficznym ma każdy z nas. Nie tylko obraz holograficzny Jezusa Zbawiciela najdoskonalszy wzór człowieka wypełnianiu rzeczywistych faktów, rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga. Ale również najdoskonalszy wzór przyjaciela ( Jan15, 13-15),który poniósł ból, cierpienie i śmierć w zastępstwie człowieka-źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia, Nie dla was, dla zwierząt (Rdz1,29-30). Bo" Albowiem tak Bóg umiłował świat..." ( Jan3,16). Dlatego niech każdy z nas,tak umiłuje Wszechmogącego Boga- Stwórce jak On nas. W nienegowaniu rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga,nie negowanie rzeczywistych faktów,i nie manipulowaniem rzeczywistymi faktami. By nie być medium szatana i nie potęgować falowych zakłóceń. Wzorem Jezusa Zbawiciela i przyjaciela każdego z nas w śmierci i w zmartwychwstaniu (Rdz.3,15).
Do kobiety zaś rzekł: Słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji.Pomnożę, czyli zwielokrotnię dolegliwości brzemienności twojej, w bólach, w cierpieniu i lęku będziesz rodzić dzieci i pokolenie twoje. Konsekwencje zakłóceń w systemie duchowo-informacyjnej całości. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą, czyli będziesz zależna ty i pokolenie twoje od decyzji jego. A do Adama rzekł: Słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji. Ponieważ usłuchałeś głosu-słów żony swojej, czyli analogicznie do każdego z nas, by nie słuchać głosu-słów żony swojej ani głosu-słów męża swojego tylko słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga i jadłeś z drzewa owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt (Rdz1,29-30), którego ci zabroniłem,bo było nie dla was dla zwierząt mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, bo uczynisz zakłócenia w systemie duchowo-informacyjnej całości.Przeklęta niech będzie ziemia, czyli niespełniająca mojej woli z powodu ciebie!, któryś uczynił zakłócenia w systemie duchowo-informacyjnej całości. W mozole,czyli w codziennym wysiłku żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!, czyli bez możliwości zmiany. Konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo-informacyjnej całości. Ciernie i osty, czyli rodzaje informacji bez nasienia rodzić ci będzie i żywił się będziesz zielem polnym, czyli rodzajem informacji z nasieniem uprawianym do konsumpcji(Rdz.3,16-18). 

W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb. Konsekwencja uczynionych zakłóceń w systemie duchowo- informacyjnej całości. Zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30), aż wrócisz do ziemi, czyli wrócisz do wirowej formy energii z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś, czyli wirową formą energii z nadanymi funkcjonalnie kształtami wewnętrznie i zewnętrznie rodzajem informacji i w proch się obrócisz, czyli rodzaj informacji w wirowej formie we wszechinformacji-informacja dla całości i o całości.
I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Od stworzenia prarodziców do potopu 1656 lat.I po potopie według rzeczywistej i rzetelnej chronologii biblijnej do narodzin Jezusa Zbawiciela i przyjaciela do 4128 lat.I od narodzin Jezusa Zbawiciela i przyjaciela do lat współczesnych. I uczynił Pan Bóg, czyli Wszechmogący Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. Bo uczynili zakłócenia w systemie duchowo-informacyjnej całości.Zjedzonym owocem banana bez nasienia nie dla was, dla zwierząt (Rdz.1,29-30) I stali się nadzy, czyli bez wszelkiej harmonii barw i dźwięków-nośników informacji, otaczających Adama i jego żonę. Konsekwencja zakłóceń w systemie duchowo-informacyjnej całości we wzajemnych oddziaływań informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją-informacja dla całości i o całości ( Rdz.3,19-21).

I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło, czyli i rzekł Wszechmogący Bóg: słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji, że człowiek stał się świadomy, jak doskonałe stworzenia Wszechmogącego Boga. Zna dobro, czyli owoc z nasieniem dla was (Rdz.1,29) i zło, czyli owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt (Rdz.1,30) Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej, czyli teraz będzie chciał wyciągnąć rękę swoją, jak zerwał owoc banana bez nasienia, nie dla was dla zwierząt (Rdz.1,30) i nie zerwał owocu także z drzewa życia. Czyli owoc-produkt rodzaju informacji także z drzewa życia, czyli drzewo życia-rodzaj informacji z owocem,czyli produktem rodzaju informacji z nasieniem życia, czyli informacja o całości rodzaju informacji dla was ( Rdz.1, 29), czyli drzewo życia. Nie zjadł, a potem żył na wieki ! czyli chciałby zjeść a potem żyć na wieki.Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, czyli odprawił człowieka- źródło zakłóceń Wszechmogący Bóg z ogrodu Eden, czyli z systemu duchowo-informacyjnej całości, aby uprawiał ziemię, czyli rodzaj informacji w wirowej formie energii, z której został wzięty, czyli z wirowej formy energii.I tak wygnał człowieka- źródło zakłóceń, a na wschód, czyli miejsca przebywania Wszechmogącego Boga od ogrodu Eden, czyli systemu duchowo- informacyjne całości. Umieścił cheruby, czyli doskonałe stworzenia Wszechmogącego Boga i płomienisty miecz wirujący- nośnik rodzaju informacji. Aby strzegły drogi do drzewa życia, czyli strzegły drogi dojścia do miejsca drzewa życia, czyli drzewo- rodzaj informacji w formie energetycznej z owocem, czyli produktem rodzaju informacji w formie energetycznej. I z nasieniem życia dla was (Rdz.1,29) Czyli informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości ( Rdz3,22-24).

Księga Rodzaju 4

Adam obcował z żoną swoją Ewą, czyli nastąpił akt rozradzania się, a ta poczęła, czyli rozpoczął się proces rozradzania się, czyli wzajemnych oddziaływań informacyjnych. Adama nasienia, czyli informacji o całości ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji, z Ewy ukształtowanym wewnętrznie do rozradzania się rodzajem informacji. I urodziła Kaina, czyli i ukończył się proces rozradzania się, czyli wzajemnych oddziaływań informacyjnych. Urodzeniem Kaina, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej. Wtedy rzekła: słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji zamieszczony w czasoprzestrzeni.Wydałam na świat mężczyznę, czyli ukończony został proces rozradzania się . Wydaniem na świat duchowo- informacyjny potomka-mężczyznę, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej, z pomocą Pana, czyli za pomocą Wszechmogącego słowa, dźwięku, wibracji -nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się, we wszechinformacji, czyli informacja dla całości i o całości ( Rdz.1,28). Potem urodziła jeszcze w następnym procesie rozradzania się. Potomka brata jego Abla, czyli ukształtowanego funkcjonalnie rodzaju informacji w formie energetycznej. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie, czyli po upływie określonego czasu, w którym Kain- ukształtowany funkcjonalnie wewnętrzni i zewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej, we wzajemnych oddziaływaniach informacyjnych ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Ukończył wzrost i rozwój ukształtowanych wewnętrznie i zewnętrznie funkcjonalnych rodzajów informacji w formie energetycznej. I świadomie uprawiał rolę. Kain złożył Panu- Wszechmogącemu ofiarę z plonów rolnych. Czyli negował i manipulował rzeczywistymi faktami. Bo nie złożył krwawej ofiary-nośnika informacji o śmierci w zastępstwie człowieka- źródło zakłóceń zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt ( Rdz1, 29-30). I w swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Nie zakrył owocu banana bez nasienia- źródło zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją (Rdz.4,1-3).

Dalsze działy publikacji   http://genesis1.blog.onet.pl/

Galeria

Załącznik

Słowa kluczowe

wszechinformacja, duchowo-informacyjna, czasoprzestrzeń, twórcza,myśl,Boga,nośnik,informacjiInformacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc