http://edutesty.pl/test/start/test - 1972"> Edupublikacje.pl - Test sprawdzający znajomość treści lektur przewidzianych w gimnazjum


Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Publikacja

Więcej o Publikacji

Test sprawdzający znajomość treści lektur przewidzianych w gimnazjum

Na stronie http://edutesty.pl/test/start/test_id/508  zamieszczony został test sprawdzający znajomość treści lektur szkolnych przewidzianych w gimnazjum. Weryfikuje on wiedzę ucznia z języka polskiego w zakresie wydarzeń, postaci i pojęć odnoszących się do poszczególnych dzieł literackich. Stwarza możliwość oceny poziomu opanowania materiału przez nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych i stanowi sposób na szybkie powtórzenie treści lektur przez ucznia w domu.

Galeria

Załącznik

Słowa kluczowe

lektura, gimnazjum, język polskiInformacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc